Kontakt

Informacije

* Obavezno popuniti

Matični broj:3452930; MBS:010000808 OIB 52971700497
Temeljni kapital: 17.774.200,00 upl. u cijelosti
Žiro-račun: 2392007-1100046239; 2390001-1100334872
Uprava: Andrija i Ivica Zidarić
Trgovački sud Bjelovar Tt-95/102 98/445-3, 03/1259-2,
05/998-2,06/232-2,06/579-2,10/1034-2, 1034-4